Gmina Secemin wyburzyła ostatnio swój budynek w Psarach, który przeszkadzał w planowanej przebudowie drogi (fot. Urząd Gminy Secemin).

Gmina Secemin wyburzyła swój budynek, który przeszkadzał w remoncie drogi w Psarach

Gmina Secemin zburzyła budynek, który stał przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 795 oraz powiatowej w Psarach i utrudniał planowany remont odcinka.

Działkę ze wspomnianym budynkiem gmina Secemin nabyła w ubiegłym roku. W kwietniu rozpoczęły się prace porządkowe w budynku oraz na zewnątrz. Pracownicy robót publicznych pomagali przy demontażu dachu oraz porządkowali teren. Następnie do pracy przystąpiła koparka.

Pozyskany w wyniku rozbiórki kamień przeznaczono na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w sołectwach Marchocice i Brzozowa. Akcja, jak informuje Urząd Gminy Secemin, przebiegała sprawnie, gdyż ruch drogowy w rejonie skrzyżowania zabezpieczali między innymi secemińscy strażacy.

 

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

“Prace rozbiórkowo-porządkowe na tej działce wpisują się w działanie naszej gminy zmierzające do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Psarach, jak również przebudowy całej drogi wojewódzkiej numer 795 od Secemina do granicy z województwem śląskim”.

 

Starania wójta gminy Tadeusza Piekarskiego o taką inwestycję trwały już od początku poprzedniej kadencji, a ich wynikiem było ujęcie tego zadania w planie inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2019 rok. Przebudowany ma być odcinek o długości 3,6 kilometra (od Secemina do Psar). Wkrótce rozpoczną się prace drogowe, których wartość opiewa na kwotę 4,9 miliona złotych.

Gmina Secemin udostępni Zarządowi Dróg Wojewódzkich część działki niezbędną do przebudowy skrzyżowania. Deklaruje również współfinansowanie kosztów wykonania projektu przebudowy dalszego odcinka drogi wojewódzkiej 795 (od Psar do granicy z województwem śląskim).

/RB/

UDOSTĘPNIJ