Droga Marchocice-Ropocice zostanie wyremontowana na długości ponad 2 kilometrów (fot. Urząd Gminy Secemin).

Gmina Secemin wyremontuje swoje drogi w Kluczycach i Marchocicach dzięki dotacjom zewnętrznym

Gmina Secemin ogłosiła przetarg na przebudowę dwóch odcinków drogowych, na które otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa.

Dzięki pozyskaniu dotacji z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych (95 tysięcy złotych) w Kluczycach zostanie wyremontowany około 350-metrowy odcinek do torów. Jak informuje wójt Tadeusz Piekarski, stanie się to już w maju bądź czerwcu.

Nowy asfalt powstanie też w Marchocicach i to na długości ponad 2 kilometrów. Wartość tego zadania wyniesie około 800 tysięcy złotych. Dodajmy, że gmina ubiega się o dofinansowanie na ten cel z budżetu państwa (programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) w wysokości 370 tysięcy.

Wniosek na Marchocice gmina złożyła we wrześniu ubiegłego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Cały czas znajduje się on na drugim miejscu ostatecznej listy rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

/RB/

UDOSTĘPNIJ