Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Wasik z wójtem Secemina Tadeuszem Piekarskim w Międzylesiu, gdzie będzie budowana kanalizacja w tym roku.

Kanalizacja w Międzylesiu największą inwestycją w gminie Secemin. Co jeszcze zaplanowano w budżecie na 2022 rok?

6,8 miliona złotych będzie kosztować budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzylesiu – to najdroższa inwestycja secemińskiego samorządu w 2022 roku.

Oprócz kanalizacji gmina zamierza w ciągu dwóch najbliższych lat wykonać termomodernizację remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie, Czaryżu, Bichniowie, Kuczkowie i Wałkonowach Dolnych. Na ten cel przeznaczy 1,3 miliona złotych.

Około 700 tysięcy złotych pochłonie przebudowa i remont drogi gminnej Secemin-Zwlecza-Kluczyce na odcinku około 1,8 kilometra.

Gmina zainwestuje też w gospodarkę wodno-ściekową. W tym roku powstanie kilka odcinków wodociągowych na ulicy Czarnieckiego w Seceminie (koszt – około 200 tysięcy złotych) oraz opracowane zostaną dokumentacje projektowe na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację sanitarną w Wolicy, Kuczkowie i Woli Kuczkowskiej (kolejne 200 tysięcy).

Samorząd Secemina pomoże również powiatowi włoszczowskiemu i województwu świętokrzyskiemu. 48,5 tysiąca złotych zabezpieczono w budżecie na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w Ropocicach.

Kolejne 54 tysiące zarezerwowano na dofinansowanie dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi 795 w Psarach (pierwszy etap). Łącznie gmina przekaże województwu 90 tysięcy na opracowanie dokumentacji tej drogi w dwóch etapach.

Samorząd Secemina ma również w planach zakup koparko-ładowarki do prac ziemnych na terenie gminy – wyda na ten cel około 200 tysięcy złotych.

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Budżet został przygotowany na miarą możliwości finansowych naszej gminy. Będziemy chcieli go zrealizować w jak największym stopniu. Wszystko będzie uzależnione od uwarunkowań zewnętrznych, w głównej mierze od wzrostu cen.

 

Budżet w liczbach
Dochody – 27,6 mln zł, wydatki – 29,1 mln (bieżące – 19,1 mln, majątkowe – 10 mln), deficyt – 1,5 mln (zostanie pokryty kredytem w tej samej wysokości); najdroższe działy: infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 7,7 mln zł, oświata – 7,2 mln, administracja publiczna – 3,2 mln; zadłużenie gminy na koniec 2021 – 3,1 mln zł.

/RB/

UDOSTĘPNIJ