Rada Gminy Moskorzew podziękowała ustępującemu wójtowi za współpracę: (od lewej) Mirosław Szczechla, Andrzej Walasek, Dominika Bryła, Włodzimierz Kozłowski, Sebastian Kosowski, Małgorzata Łaskawiec, Sławomir Furmański, Justyna Całka, Kordian Kucharczyk, Bożena Całka, Przemysław Rajca, Bogdan Knapik, Leszek Herej, Grażyna Wójcik i Lena Nowak.

Pożegnalna sesja nadzwyczajna Rady Gminy Moskorzew. – Zostawiam następcy 25 milionów na inwestycje – mówi odchodzący wójt

– Zostawiam następcy 21 milionów złotych pozyskanych z budżetu państwa i prawie 4 miliony unijnych środków na inwestycje – mówi ustępujący ze stanowiska po przeszło 9 latach rządów wójt Gminy Moskorzew Andrzej Walasek.

17 kwietnia w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie odbyła się ostatnia w kadencji 2018-2023 sesja nadzwyczajna Rady Gminy. Ustępującemu ze stanowiska po przeszło 9 latach rządzenia wójtowi Andrzejowi Walaskowi dziękowali przewodniczący rady oraz dyrektorzy szkół.

Dziękujemy za pracę oraz trud włożony w rozwój naszej małej ojczyzny. Zostawia pan po sobie wiele zrealizowanych inwestycji, które będą dobrze służyły przez kolejne lata naszej społeczności – podsumował współpracę z Andrzejem Walaskiem przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski, wręczając wójtowi podziękowanie na „nieoceniony wkład i poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej w trakcie minionych kadencji 2014-2018 i 2018-2023”.

 

Podziękowanie dla wójta od Rady Gminy Moskorzew za dwie kadencje “nieocenionego wkładu i poświęcenia”.

Szef Rady Gminy Moskorzew złożył również podziękowania kolegom radnym za 5,5 roku wspólnego działania. – Uważam, że to, co udało się wspólnie zrealizować, jest powodem do dumy – powiedział Sebastian Kosowski.

Za bardzo dobrą współpracę w ostatnich latach podziękowali również wójtowi Walaskowi dyrektorzy Zespołów Placówek Oświatowych w Moskorzewie i Chlewicach, wręczając mu bukiet kwiatów.

Podsumowując swoje ostatnie przeszło 5 lat rządów Andrzej Walasek stwierdził, że to była bardzo trudna kadencja samorządu.


Andrzej Walasek

Andrzej Walasek podkreślił, że zostawia swojemu następcy około 21 milionów złotych dotacji pozyskanych w 2023 roku z budżetu państwa (głównie Polskiego Ładu) oraz prawie 4 miliony funduszy unijnych. Mam nadzieję, że te środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie z założonymi celami – powiedział.

Przypomnę tylko, że obejmując urząd wójta w 2014 roku budżet Gminy Moskorzew wynosił 7 milionów 200 tysięcy złotych, a obecnie jest to kwota ponad 36 milionów, w tym wydatki inwestycyjne na ten rok to prawie 22 miliony złotych – podkreślał wójt.

Włodarz dodał również, że udało mu się opanować i ustabilizować trudną sytuację finansową gminy, którą zastał pod koniec 2014 roku, gdy obejmował rządy.

Na dzień 17 kwietnia bieżącego roku zadłużenie kredytowe Gminy Moskorzew wynosi 1 milion 365 tysięcy 615,80 złotych i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 264 tysięcy, co łącznie stanowi zaledwie 4,51 procent wszystkich wydatków samorządu ogółem – przypomniał Andrzej Walasek

/RB/

UDOSTĘPNIJ