Jednym z laureatów nagrody starosty włoszczowskiego w dziedzinie kultury został w minionym roku ksiądz prałat Zygmunt Pawlik (fot. Starostwo Powiatowe).

Przyznano nagrody starosty włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Laureaci otrzymali po 1000 złotych

30 grudnia władze samorządowe powiatu wręczyły uroczyście nagrody starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. Otrzymało je siedem osób i dwa stowarzyszenia.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2002 roku. W 2020 roku otrzymali je: Marek Klapa i Jarosław Dragan za wyprodukowany film dokumentalny „Hetman Włoszczowa – historia filmowa”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie za promocję lokalnej tradycji i kultury, Adam Szałowski, działacz antykomunistyczny, społecznik, regionalista i historyk, autor książek i publikacji, Łukasz Kopera, nauczyciel przedmiotów humanistycznych (historii, etyki, elementów archiwistyki) we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych, członek Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego oraz ksiądz prałat Zygmunt Pawlik, dziekan dekanatu włoszczowskiego i proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie rozwinął szeroką działalność duszpasterską i społeczną.

Laureatami drugich nagród starosty włoszczowskiego – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (przyznawane są do 2004 roku) zostali w minionym roku: Michał Jamrozik, prezes Gminnego Klubu Sportowego Bucovia Bukowa, Zdzisław Szymański, długoletni nauczyciel geografii i wychowania fizycznego z Secemina, radny gminy, odnoszący sukcesy ze swoją młodzieżą w lekkiej atletyce oraz Parafialny Klub Sportowy ARKA Kluczewsko.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ