Pulsoksymetry dla gminy Moskorzew od Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Władze przekazały mieszkańcom

Kilkadziesiąt pulsoksymetrów otrzymały od wicemarszałek województwa świętokrzyskiego władze samorządowe gminy Moskorzew.

2 marca z rąk wicemarszałek Renaty Janik urządzenia odebrał wójt gminy Andrzej Walasek wraz z przewodniczącym rady Sebastianem Kosowskim.

Pulsoksymetry rozdysponowano następnie wśród mieszkańców, przekazując je do punktów leczniczych, jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz organizacji pozarządowych, które będą mogły je bezpłatnie wypożyczyć zainteresowanym osobom.

8 marca władze samorządowe gminy przekazały pulsoksymetry do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Chlewicach i Moskorzewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich.

Urządzenia służące do pomiaru natężenia krwi tlenem pozyskano w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Andrzej Walasek – wójt Moskorzewa

Składam serdeczne podziękowania dla wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik za przekazanie dla naszej gminy pulsoksymetrów, niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia każdego z nas w tym trudnym czasie pandemii.

 

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ