Rada Powiatu Włoszczowskiego podczas podejmowania uchwały budżetowej na 2024 rok.

Rekordowy budżet Powiatu Włoszczowskiego przyjęty. Największą inwestycją hala sportowa we Włoszczowie i droga Pilczyca-Ciemiętniki

28 grudnia Powiat Włoszczowski uchwalił budżet na 2024 rok – rekordowy pod względem wysokości, w tym wydatków majątkowych na inwestycje.

Uchwalenie budżetu poprzedziła krótka dyskusja na sesji w starostwie. Radni opozycyjni zwracali uwagę, że przy planowaniu inwestycji powiatowych na przyszły rok niesprawiedliwie potraktowano mniejsze gminy, jak Moskorzew, Radków i Secemin, podczas gdy doceniono największe, jak Włoszczowa, Krasocin, czy Kluczewsko.

Budżet jest dobry, rozwojowy, ale nie dla wszystkich gmin – mówił radny Zbigniew Krzysiek, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu.

Gminy zostały podzielone jakby na dwie kategorie. Kategoria „A” to gminy z kilkumilionowymi wydatkami na inwestycje drogowe, jak Włoszczowa i Krasocin oraz Kluczewsko z kilkunastomilionowymi wydatkami. Kategoria „B” to gminy: Moskorzew (10 tysięcy złotych na inwestycje na 2024 rok), Secemin (10 tysięcy plus 175 tysięcy na uregulowanie stanów prawnych) i Radków (103 tysiące). Te cyfry mówią same za siebie. Mnie cieszą wielomilionowe inwestycje w innych gminach, ale powinno to być dzielone w rozsądnych i sprawiedliwych proporcjach – podkreślał radny Krzysiek.

Jego opinię podzielali też radni Paweł Strączyński i Jerzy Suliga. – Ta część powiatu rzeczywiście została z marnymi środkami finansowymi na inwestycje. Jestem zawiedziony tymi kwotami, które zostały przeznaczone na zadania roczne. Żałuję, że zabrakło wcześniej spotkań na temat budżetu w szerszej grupie, z wójtami, którzy dotują inwestycje powiatowe – powiedział radny Strączyński.

Zarząd i pan przewodniczący rady często deklarowali, że zależy im na zrównoważonym rozwoju powiatu, jednak zapisane cyfry na inwestycje tego nie potwierdzają – dodał radny Suliga.

Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski odpowiedział opozycji, że w projekcie budżetu zaplanowano głównie te zadania drogowe, na które powiat otrzymał w mijającym roku pokaźne dofinansowania z budżetu państwa i zabezpieczył wkład własny, którego połowę zobowiązały się pokryć wspomniane samorządy. Stwierdził też, że nie można porównywać gmin większych z mniejszymi, gdyż długość dróg powiatu jest różna na ich terenach.

Dariusz Czechowski dodał również, że jest optymistą i wierzy, że w przyszłym roku uda się zrobić dużo więcej dróg, niż jest zaplanowane obecnie w projekcie budżetu – pod warunkiem, że pojawią się równie wysokie dotacje od nowego rządu, jakie samorządy otrzymywały ostatnio choćby z Polskiego Ładu, czy Funduszu Rozwoju Dróg. – Jeśli pojawią się dodatkowe środki finansowe do pozyskania, żadnej sytuacji nie zaprzepaścimy, to zapewniam – obiecywał przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz.

Wicestarosta Łukasz Karpiński tłumaczył, że budżet na 2024 rok jest rekordowy, w którym wydatki na zdania inwestycyjne wzrosły z 47 milionów w 2023 roku do ponad 58 milionów złotych. Potwierdził to również przewodniczący Matyśkiewicz zwracając uwagę, że budżet na 2024 rok jest o ponad 10 milionów większy od tegorocznego. Podczas głosowania nad przyszłorocznym planem dochodów i wydatków, 14 radnych było za, dwie osoby wstrzymały się od głosu (Anna Szczukocka i Zbigniew Krzysiek), nieobecna była Irena Orzechowska.

/RB/

Budżet powiatu w liczbach
Dochody – 123,4 miliona złotych, wydatki – 137 milionów zł (bieżące – 78,4 mln, inwestycyjne – 58,7 mln), deficyt – 13,7 mln zł (zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 milionów złotych – w tym 3,4 mln na inwestycje, a także wolnych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia dotacji na realizację projektów unijnych); największe wydatki bieżące: transport i łączność – 40,6 mln zł, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 36,9 mln, kultura fizyczna – 18,7 mln, administracja publiczna – 12,1 mln, pomoc społeczna – 8,4 mln; zadłużenie powiatu na koniec 2023 – 2 miliony zł, planowane na koniec 2024 – 5,5 mln zł.
Największe inwestycje powiatu 2024
Rozbudowy dróg o łącznej wartości 36 milionów złotych (dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg): Ciemiętniki-Pilczyca (długość – 3,5 km, koszt – 14,4 mln zł), Motyczno (3 km, 8,2 mln), Wola Świdzińska (1,3 km, 5 mln), ulica Koniecpolska we Włoszczowie (800 m, 2,8 mln), Pilczyca-Januszewice-Komorniki (1,9 km, 2,8 mln), Występy (800 m, 2,7 mln); budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy liceum we Włoszczowie, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład (wydatki w 2024 roku – 18,5 mln zł, inwestycja zaplanowana na lata 2022/2025 w trzech etapach o łącznej wartości 32,7 mln zł); renowacja zabytków sakralnych w parafiach dekanatu włoszczowskiego – 1,9 mln zł (pokryta niemal w całości z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
UDOSTĘPNIJ