Pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Rady KGW odbyło się 1 lutego we włoszczowskim starostwie.

Do 16 marca trwa nabór kandydatów do Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

2 marca Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich działającej przy starostwie. Można zgłaszać kandydatów na członków. Termin upływa 16 marca.

Kandydaci na członków rady mogą być zgłaszani przez wszystkie działające na terenie powiatu koła gospodyń wiejskich. Każde koło może wytypować tylko jednego kandydata. Stowarzyszenia mają na to czas do 16 marca.

Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres: prom@powiat-wloszczowa.pl – niezbędne dokumenty publikujemy na końcu.

Spośród zgłoszonych kandydatów starosta włoszczowski Dariusz Czechowski powoła członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w składzie do 30 osób. Kadencja tej rady potrwa 5 lat.

Rada Kół Gospodyń Wiejskich będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym starosty włoszczowskiego w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.

/RB/

Załączniki:

Czytaj również: https://www.moja-gazeta.com.pl/powstanie-powiatowa-rada-kol-gospodyn-wiejskich-i-stowarzyszen-przy-wloszczowskim-starostwie-inicjatorka-jest-malgorzata-gusta

UDOSTĘPNIJ