Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z prezesem Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pawłem Strączyńskim przy wybudowanym wodociągu w Zwleczy.

Secemin i Zwlecza połączone wodociągiem. Skończą się problemy z brakiem wody na wypadek awarii lub skażenia

Gmina Secemin oddała do użytku łącznik wodociągowy z Secemina do Zwleczy. Dzięki tej inwestycji będzie można tłoczyć wodę z alternatywnego ujęcia i mieszkańcy nie będą pozbawieni wody przez kilka dni.

W tym celu powstało około 1,7 kilometra sieci. Wodociąg wykonano metodą tak zwanego przewiertu sterowanego, dzięki czemu nie było potrzeby prowadzenia wykopów, jak ma to miejsce przy tego typu inwestycjach.

Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wodociągu odbyło się 10 września. Gmina przeznaczyła na to zadanie ponad 220 tysięcy złotych z własnego budżetu.

Ta inwestycja ma rozwiązać problemy z wodą w gminie Secemin, które zdarzały się w latach poprzednich. Bywało, że na skutek wystąpienia bakterii coli w studni w Kuczkowie, 13 miejscowości nie miało bieżącej wody nawet przez dwa tygodnie.

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Teraz w przypadku wystąpienia awarii lub zanieczyszczenia ujęcia w Kuczkowie, nowo wybudowany wodociąg Secemin-Zwlecza zapewni dostęp do wody ze studni w Seceminie.

 

 

To była bardzo potrzebna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców południowej części gminy Secemin, którzy byli zaopatrywani w wodę z ujęcia w Kuczkowie, gdzie niejednokrotnie dochodziło do skażenia wody i długotrwałych przerw w jej dostawie z wodociągu publicznego – podkreśla Paweł Strączyński, prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który eksploatuje sieć wodociągową na terenie gminy Secemin.

/RB/

UDOSTĘPNIJ