Gospodarz imprezy w Chlewicach Zbigniew Krzysiek w towarzystwie pięknych Skorkowianek ze Skorkowa.

Udane spotkanie z kulturą i sztuką ludową powiatu włoszczowskiego w Chlewicach

Spotkanie z kulturą i sztuką powiatu włoszczowskiego – pod taką nazwą w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewicach zorganizowano 8 maja wyjątkową imprezę promującą lokalnych artystów. Spotkanie uświetniły występy lokalnych zespołów muzycznych.

Podczas imprezy zaprezentowano dorobek artystyczny rodzimych twórców ludowych, malarzy, rzeźbiarzy, poetów i śpiewaków. Swoje stoiska wystawowe zaprezentowali: Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi z Moskorzewa, Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnawej Góry, Teresa Trepka, Anna Markowska, Helena Syrek, Maria Stępień, Wanda Bryła, Zdzisław Purchała, Zofia Słuszniak-Fabjańska oraz koło łowieckie Słonka.

Z kolei w bloku muzycznym na scenie chlewickiego Domu Kultury wystąpili: młodzież szkolna z Moskorzewa i Chlewic, zespół ludowy Skorkowianki ze Skorkowa, Moskorzewianie z Moskorzewa, kapela CH DK Benc z Chlewic, poeta ludowy Czesław Syrek z Kwiliny oraz muzyk Mariusz Heretyk.

Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi przy współudziale Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego i Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę prowadzili prezes moskorzewskiego stowarzyszenia Maria Wesoła z dyrektorem Wiejskiego Centrum Zbigniewem Krzyśkiem.

Spotkanie kulturalne w chlewickim Domu Kultury zorganizowano dzięki pozyskanemu przez moskorzewskie Stowarzyszenie Wielu Pokoleń dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy społeczne – edukacja 2020. Impreza odbyła się bez udziału publiczności, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

/RB/