Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z dyrektorem ośrodka w Psarach Ernestem Lipcem.

W byłej szkole w Psarach działa od nowego roku Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla osób niepełnosprawnych

1 stycznia w budynku po byłej szkole w Psarach rozpoczął działalność Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, prowadzony przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pokonać Bariery.

Wychowankami ośrodka są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat, pochodzące z powiatu włoszczowskiego. Obecnie uczęszcza tutaj 14 osób.

Podopieczni ośrodka uczestniczą w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych, które prowadzi 10-osobowa kadra, złożona między innymi z nauczycieli z gminy Secemin.

Głównym celem naszego ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych – opowiada Ernest Lipiec, dyrektor ośrodka w Psarach.

Dyrektor Lipiec dodaje, że metody i formy pracy dostosowywane są tutaj do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych wychowanków. Dzieci mają zapewnioną terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, integrację sensoryczna, a także rehabilitację ruchową.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Pobyt wychowanków w ośrodku jest nieodpłatny. Powiat włoszczowski dofinansuje pobyt dzieci w tej szkole w kwocie około 60 tysięcy złotych miesięcznie.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach-Kolonii posiada dobrze wyposażoną bazę lokalową, przystosowaną do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych uczniów. Są tutaj przestronne sale do zajęć, wyposażone w odpowiedni sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne, gabinety specjalistyczne, sale do gimnastyki i rehabilitacji.

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Cieszę się, że ten obiekt nadal pełni funkcję edukacyjną i wychowawczą. Spośród wszystkich inwestycji, które realizowaliśmy dla dobra dzieci w tej i poprzedniej kadencji samorządu, powstanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Psarach uważam za jedno z największych osiągnięć naszej gminy. Przywracanie zdrowia i radość dzieci są bezcenne.

Utworzenie Ośrodka jest korzystne zarówno dla dzieci, ich rodziców jak również dla okolicznych samorządów – ponoszą bowiem znacznie niższe koszty związane z dowozami dzieci na zajęcia – dodaje Ernest Lipiec.

Budynek po dawnej szkole musiał przejść gruntowany remont, żeby dostosować go do współczesnych standardów. Fundacja Pokonać Bariery, która dzierżawi obiekt od gminy Secemin, wyremontowała wszystkie sale, dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wymieniono całą elektrykę, stolarkę drzwiową i okienną, przebudowano sanitariaty, wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych oraz nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. Gmina Secemin nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.

Wójt cieszy się, że budynek zlikwidowanej w lutym 2015 roku Szkoły Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Psarach, został właściwie zagospodarowany, odnowiony i obecnie tętni życiem.

Serce się raduje, jak wygląda ten obiekt obecnie. Tak ładnie jeszcze tutaj nigdy nie było – mówi Tadeusz Piekarski.

Rafał Banaszek

 

UDOSTĘPNIJ