Włodarze z powiatu włoszczowskiego z promesami rządowymi na drogi, które wręczył im w poniedziałek wicewojewoda świętokrzyski.

Wicewojewoda przywiózł ponad 8 milionów złotych na drogi w powiecie włoszczowskim. Zobaczcie, które będą robione (wideo)

10 promes rządowych na drogi o łącznej wartości około 8,3 miliona złotych wręczył w poniedziałek, 16 września wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski włodarzom powiatu włoszczowskiego i pięciu gmin.

Uroczyste przekazanie promes na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych odbyło się w Starostwie Powiatowym. Wartość dofinansowania wyniosła od 50 do 80 procent, a łączna kwota dotacji dla naszych samorządów to blisko 8,3 miliona złotych.

Najwięcej, bo cztery promesy na łączną sumę około 6,2 miliona złotych otrzymał powiat włoszczowski na zadania jednoroczne i wieloletnie.

Pieniądze są zabezpieczone na: przebudowę drogi w Skorkowie na odcinku 1,7 kilometra (około 2 miliony dofinansowania, to jest 50 procent), przebudowę 800 metrów drogi w Czostkowie (464 tysiące dotacji, co stanowi 50 procent), przebudowę ponad 1,6 kilometra drogi Konieczno-Modrzewie (1,45 tysięcy dotacji – 50 procent) oraz przebudowę wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową wraz z dojazdami na odcinku Secemin – Bichniów (2,3 miliona dotacji, co stanowi 80 procent wartości całej inwestycji).

Gmina Włoszczowa otrzymała pieniądze z budżetu państwa na przebudowę drogi Bebelno Wieś o długości około 900 metrów (ponad 810 tysięcy dotacji, to jest 60 procent całości).

Gmina Secemin dostała dwie promesy: na remont 250 metrów ulicy Jędrzejowskiej (ponad 118 tysięcy dotacji, to jest 70 procent) oraz na remont 800 metrów ulicy Partyzantów (dotacja – 220 tysięcy, co stanowi również 70 procent).

Gmina Kluczewsko za pozyskaną dotację przebuduje drogę w Jeżowcu na odcinku około 1 kilometra (dotacja wyniosła ponad 440 tysięcy, to jest 50 procent wartości zadania).

Gmina Moskorzew wyremontuje drogę Chlewice-Błonie o długości ponad 1,2 kilometra (wartość dotacji – 193 tysiące, co stanowi 60 procent kosztów całego projektu).

Ostatnią promesę otrzymała od wicewojewody gmina Radków z przeznaczeniem na przebudowę drogi Sulików – Bebelno o długości 900 metrów (dofinansowanie 327 tysięcy, czyli 50 procent).

Pod koniec spotkania burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek zwrócił uwagę na zróżnicowane kwoty dofinansowania dla samorządów i zaapelował do wicewojewody o zwiększenie w przyszłości dotacji na drogi w naszym powiecie do wysokości 80 procent. 

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ