Fundacje wesprze po raz kolejny mieszkańców powiatu włoszczowskiego (fot. archiwum fundacji).

Włoszczowska fundacja wesprze osoby przewlekle chore w zakupie leków

Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy rusza z naborem wniosków do projektu „Recepta na zdrowie”. Projekt skierowany jest dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, osób przewlekle chorych.

Wszystko dzięki temu, że włoszczowska organizacja została laureatem dziewiątej edycji konkursu grantowego „Razem możemy więcej!”, zorganizowanego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie. Nasza fundacja znalazła się w gronie 50 zwycięzców konkursu, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce.

Środki z tego konkursu pozyskaliśmy już po raz czwarty. Zainteresowanie projektem w poprzednich latach wśród mieszkańców było ogromne, wpłynęła duża liczba wniosków. Zdecydowaliśmy się po raz kolejny pozyskać pieniądze na realizację projektu – mówi Marta Szewczyk-Wypychewicz, prezes fundacji.

Na realizację projektu Fundacja Jesteśmy Blisko przeznaczy 62,4 tysiąca złotych, z czego 20,8 tysiąca pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 41,6 tysiąca z budżetu fundacji. Program skierowany jest do osób przewlekle chorych, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1850 złotych brutto.

Pomoc zostanie przekazana w postaci przedpłaconych kart do zrealizowania w aptekach na terenie całego kraju. Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie, musi wypełnić specjalny wniosek, który będzie dostępny na stronie internatowej fundacji już od 22 marca. Wniosek można też pobrać w biurze fundacji.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i konieczność przyjmowania leków (zaświadczenie lekarskie, karta informacyjna, historia choroby). Zakwalifikowanym przez komisję osobom przekazane zostaną specjalne karty do apteki w kwocie od 100 do 400 złotych. Te karty pozwolą na zakup leków i środków medycznych. Pomoc będzie jednorazowa.

Nabór wniosków trwa od 22 marca do 30 kwietnia. Wydawanie kart aptecznych nastąpi od 4 maja. Więcej informacji (wraz z formularzem i regulaminem) można znaleźć na stronie internetowej fundacji www.jestesmyblisko.pl lub pod numerami telefonów: 41 388 15 84, 41 388 14 56 lub 41 388 14 75.

/RB/

UDOSTĘPNIJ