W Kolonii Pilczycy położono 310 metrów nowej nakładki asfaltowej (fot. Urząd Gminy Kluczewsko).

Zakończyły się remonty dróg w gminie Kluczewsko. Mieszkańcy dołożyli swoje fundusze sołeckie

Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczyła gmina Kluczewsko na remonty swoich dróg w Kolonii Pilczycy i Rączkach oraz placu przy remizie w Stanowiskach.

W Kolonii Pilczycy położono 310 metrów nowej nakładki asfaltowej. W Rączkach została wzmocniona podbudowa drogi z kruszywa oraz wykonano 200 metrów nowej nawierzchni.

Przy remizie strażackiej w Stanowiskach utwardzono i wylano ponad 630 metrów kwadratowych asfaltu. Wyregulowano też studzienki kanalizacyjne.

Łączne nakłady finansowe przekroczyły 100 tysięcy złotych. Sfinansowała je gmina Kluczewsko ze swojego budżetu oraz mieszkańcy z funduszy sołeckich.

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

Drogi w naszej gminie w każdym roku są sukcesywnie remontowane, mimo to jeszcze wiele z nich wymaga poprawy oraz dalszych modernizacji.

 

 

/RB/

UDOSTĘPNIJ