Gabriel Fleszar spotkał się z uczniami z gminy Krasocin (fot. ZPO Oleszno).

Znany piosenkarz Gabriel Fleszar spotkał się z młodzieżą w gminie Krasocin. Jego recitalu wysłuchało pół tysiąca uczniów

Około 500 uczniów z gminy Krasocin wzięło udział w spotkaniu profilaktycznym ze znanym wokalistą, gitarzystą i aktorem Gabrielem Fleszarem, który odwiedził trzy nasze szkoły.

Celem jego wizyty było przedstawienie programu z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Wolności oddać nie umiem”. Artysta odwiedził uczniów szkół w Krasocinie, Olesznie i Bukowie, do których też dojechała młodzież z innych pobliskich placówek oświatowych.

W trakcie swojego recitalu muzyk prezentował opowieści mające przestrzec młodzież przed wchodzeniem na drogę uzależnień, których sam kiedyś doświadczył (nałóg tytoniowy).

Prelegent starał się uświadomić młodzieży, że życie jest ciekawsze bez używek, które dają jedynie złudne szczęście, a tak naprawdę niosą cierpienie – opowiadali pedagodzy.

Swój występ Fleszar zakończył utworem „Kocham wolność”, który stanowił niejako podsumowanie prelekcji, której myślą przewodnią było pokazanie prawdziwie życia – wolnego od uzależnień.

Spotkania te były ciekawym wydarzeniem kulturalnym, a zarazem wartościową lekcję wychowawczą, która na długo pozostanie w pamięci uczniów – podkreślali nauczyciele.

Program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem” sfinansowano z funduszy Gminnego Programu i Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

/RB/

UDOSTĘPNIJ