W tym roku zostanie przebudowany ostatni odcinek drogi powiatowej Konieczno-Modrzewie, który jest w fatalnym stanie.

Zniszczona droga powiatowa w Koniecznie-Modrzewiu zostanie przebudowana. Umowa z wojewodą na dofinansowanie podpisana

7 marca władze powiatu włoszczowskiego podpisały z wojewodą świętokrzyskim umowę na dofinansowanie przebudowy ponad 1 kilometra drogi Konieczno-Modrzewie, która jest w fatalnym stanie.

W tym samym dniu starosta zwrócił się do burmistrza Włoszczowy o dofinansowanie tej drogi w kwocie ponad 680 tysięcy. Decyzja po pomocy finansowej ma zapaść pod koniec marca na sesji Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że jest to pierwszy z czterech odcinków do przebudowy, na które powiat otrzymał w lutym w sumie przeszło 14 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.

Na drogę w Koniecznie powiat pozyskał blisko 3 miliony dofinansowania, co stanowi 60 procent wartości inwestycji. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę  – jest niższa o przeszło 1,5 miliona złotych od ceny kosztorysowej.

Obecnie powiat czeka na decyzję gminy o dofinansowaniu do tej drogi w kwocie 670 tysięcy złotych. Jak się dowiedzieliśmy od burmistrza Grzegorza Dziubka, jest wstępna zgoda, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska na najbliższym posiedzeniu. Droga w Koniecznie ma być wykonana w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Przypomnijmy, że powiat włoszczowski otrzymał też pieniądze z budżetu państwa na rozbudowę 840 metrów ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie, 1,9 kilometra w Jakubowicach oraz 1,3-kilometrowego odcinka w Woli Świdzińskiej. W sumie to ponad 5 kilometrów nowych nawierzchni.

Całkowita wartość tych czterech inwestycji to blisko 23,5 miliona złotych, co stanowi 60 procent ich szacunkowej wartości. Pozostałą kwotę ma pokryć powiat z własnego budżetu oraz z dofinansowania uzyskanego od gmin, na terenie których będą realizowane te zadania.

Jak się dowiedzieliśmy, rozmowy o drogach są na… dobrej drodze. 2 marca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi gmin w sprawie dofinansowań. Wszystkie wyraziły wstępną chęć pomocy finansowej, czyli zabezpieczenia połowy wkładu własnego, zastrzegając jednocześnie, że dofinansowanie trzech gmin musi być na jednakowym poziomie, czyli 50 procent.

Sesje rad gmin we Włoszczowie Krasocinie i Kluczewsku, na których radni podejmą stosowne uchwały o dofinansowaniu do inwestycji powiatowych, odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Jeśli chodzi o ulicę Koniecpolską, gmina – jak się dowiedzieliśmy od burmistrza Dziubka – ma wpisać to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej i zabezpieczyć dofinansowanie dopiero w przyszłym roku budżetowym. Chodzi o kwotę ponad 1 miliona złotych.

/RB/

Zobacz również:

Powiat otrzymał przeszło 14 milionów złotych z budżetu państwa na przebudowę czterech dróg. Czy gminy pomogą?

UDOSTĘPNIJ